• Nature

  • Beauty

  • Peace

  • Calm

  • Fresh Air

  • Beauty in Architecture

Long Hill
Residence

Një vendbanim i PAKRAHASUESHËM Projekti "Long Hill" është një arritje arkitektonike, që interpreton stilin e banesës mesdhetare në specifikat lokale të jetesës, duke i shtuar pamjes dhe ndjesisë së banesave të fshatit kërkesat bashkëkohore te funksionit dhe estetikës. Kështu arrin të lexohet stili mesdhjetar i thjeshtë, por megjithatë elegant dhe gati i ndërthurur me natyrën.